• Kinderpraktijk Uniekkind – Kindertherapie op maat… omdat ieder kind uniek is.

 • Integratieve Kindertherapie

  Integratieve Kindertherapie

  Integratieve kindertherapie is een diepgaande, actieve en kortdurende vorm van psychotherapie (5 tot 15 sessies), die kinderen kan helpen bij het bewust worden, begrijpen en loslaten van oude, belastende patronen en gevoelens. Met als gevolg dat ze het heden kunnen ervaren voor wat het werkelijk is, zonder illusies en gekleurde filters, vanuit wie je echt bent: je ware zelf.  Integratieve kindertherapie heeft zich ontwikkeld door verschillende therapeutische benaderingen aan te reiken. Bijvoorbeeld door; gedragstherapie, psychosociale therapie, systeemtherapie, creatieve-spel therapie, cognitieve therapie te bundelen. Veel klachten kunnen vallen onder dezelfde noemer en kunnen dan gebaat zijn bij een gecombineerde aanpak. De integratieve kindertherapie is kortdurend en er is geen wachtlijst.

  Integratieve therapie is een vorm van therapie waarin gewerkt wordt vanuit verschillende modellen zoals hieronder beschreven wordt;

  Medisch model: gericht op lichamelijke oorzaken en symptomen.
  Stressmodel: gericht op de verhouding tussen draagkracht en draaglast.
  Gedragsmodel: gericht op het aanleren en afleren van gedrag.
  Cognitief model: gericht op het verstandelijke vermogen. De manier waarop een situatie beleefd wordt is afhankelijk van het denken van het kind.
  Systemisch model: gericht op de invloed van andere leden van het systeem of het systeem op zich(gezin,school,vrienden etc.)
  Psycho-analytisch model: gericht op het onverwerkte verleden en het innerlijke conflict wat zich afspeelt in de binnenwereld van het kind.


  Meer lezen over Oplossingsgerichte Kindertherapie

  Meer lezen over Reflexintegratie therapie

 • Hulp bij …

  - Sociaal-emotionele ontwikkeling
  - Cognitieve ontwikkeling
  - Gedragsproblemen
  - Ruzie met andere kinderen
  - Pesten op school
  - Zelfbeeldproblemen
  - Angstklachten
  - Fobische klachten
  - Echtscheiding
  - Rouw(verwerking)
  - Ziekte(verwerking)

 • U kan eenvoudig contact met mij opnemen.

  Conny Klous
  Bandholm 42
  2133 DK Hoofddorp
  Tel: 06-24271395
  info@uniekkind.nl