• Kinderpraktijk Uniekkind – Kindertherapie op maat… omdat ieder kind uniek is.

 • Therapie

  Therapie om het zelfvertrouwen te vergroten en keuzes te maken.

  Vandaag de dag staat bij steeds meer ouders en verzorgers een ongestoorde ontwikkelingsgang van hun kind centraal. Remmingen in de ontwikkelingen worden eerder gesignaleerd en kunnen een reden zijn om een kindertherapeut te zoeken, zodat kinderen niet hoeven vast te lopen. Kindertherapie stelt zich ten doel kinderen en jongeren te helpen hun eigen kracht te ontdekken. Zo kunnen de eigen hulpbronnen aan worden geboord om gebeurtenissen te kunnen verwerken. Het zelfvertrouwen wordt vergroot en het kind kan straks zelf keuzes maken.

  Kinderen en jongeren (her) kennen hun klacht, probleem of onhandige gedrag en weten zelf heel goed wat er scheelt, daarmee geven ze zelf al richting aan een oplossing.

  Die kennis is op zowel bewust als onbewust niveau aanwezig en kan door middel van diverse behandelmethodes naar de oppervlakte gehaald worden.

  Oplossingsgericht werken

  Ik maak gebruik van diverse behandelmethodes zoals; speltherapie(fysiek en mentaal), creatievetherapie(tekenen,kleien), gedragstherapie(inzicht eigen gedrag). Daarbij werk ik vanuit de oplossing, niet vanuit het probleem. De oplossingsgerichte therapie maakt dat kinderen het proces vaak als prettig ervaren. Er wordt hen alle ruimte, aandacht en erkenning geboden die nodig is om op effectieve wijze aan de klacht of het ongewenste gedrag te werken.
  Want ieder kind is uniek en bijzonder, daarom zal de benadering steeds opnieuw worden aangepast aan het kind.

  Uniekkind kan uw kind helpen als het om één van de volgende klachten gaat;

  • Buikpijn, hoofdpijn,depressief zijn, verdrietig zijn, overgewicht, te weinig eten
  • Woedeaanvallen, liegen, antisociaal gedrag, in zichzelf gekeerd gedrag, please-gedrag
  • Hechtingsproblemen
  • Omgaan met gestelde diagnose (anders zijn); AD(H)D, Autisme, Asperger, dyslexie, dyscalculi, hoogbegaafdheid, te klein, te groot
  • Pesten, gepest worden, pesters, meelopers, pesten op school
  • Laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen
  • Angstklachten, angstdromen
  • Tics, dwangmatige handelingen
  • Echtscheiding, samengestelde gezinnen
  • Rouw (verwerking)
  • Ziekte (verwerking)
  • Trauma (verwerking)
  • Reflexintegratie stoornis


  Meer lezen over integratieve kindertherapie


  Meer lezen over Oplossingsgerichte Kindertherapie

  Meer lezen over Reflexintegratie therapie

 • Hulp bij …

  - Sociaal-emotionele ontwikkeling
  - Cognitieve ontwikkeling
  - Gedragsproblemen
  - Ruzie met andere kinderen
  - Pesten op school
  - Zelfbeeldproblemen
  - Angstklachten
  - Fobische klachten
  - Echtscheiding
  - Rouw(verwerking)
  - Ziekte(verwerking)

 • U kan eenvoudig contact met mij opnemen.

  Conny Klous
  Bandholm 42
  2133 DK Hoofddorp
  Tel: 06-24271395
  info@uniekkind.nl